Belangrike kommunikasie

24 Junie 2021

Huiskerk is terug en al ons ander byeenkomste is steeds aanlyn.

Tydens ons Gemeenteraadsvergadering van 27 Julie is besluit dat ons vir ten minste die volgende twee weke voortgaan met Huiskerk aanlyn op al ons verskillende platforms:

* Skakel Sondag in om 09h00 op PvR Aanlyn (www.pvr.co.za), YouTube (www.youtube.com/c/PvRGeloofsfamilie) of Facebook (www.facebook.com/PvRGeloofsfamilie).

* Nooi gerus jou kleinkerk of groep vriende om op die PvR Aanlyn te ontmoet en saam Huiskerk te kyk.

* Alle ander dissipelskap ruimtes en Geloofsfamilie byeenkomste sal ook aanlyn geskied. Ons Kinder- en Jeugbediening bly ook aanlyn vir hulle byeenkomste.

* Die enigste uitsondering op die reël op hierdie stadium is vir Begrafnisse wat volgens protokol in ons ouditorium kan plaasvind.

Ons glo steeds die beste toon van naasteliefde is om sover dit binne ons eie magte is om mekaar te beskerm deur die gebruik van PPE protokolle, die dra van maskers en sanitering van hande.

Ons weet ons geloofsfamilie beleef ook tans die Covid-19 gevalle naby aan ons lyf. Ons bid saam met julle.

Onthou asb. dat die kantoor en personeel aanlyn beskikbaar is. Predikante is ook aanlyn beskikbaar vir gesprekke en begeleiding. Sien webblad vir kontakbesonderhede.

Groete

PvR Bedieningspan

012 662 1708

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram