Prediker 5:17-19
Ek het ook iets gesien wat goed is: dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom ‘n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan ‘n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is ‘n gawe van God. So ‘n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur, so vol is hy van die blydskap wat God gee.

Om oor te gesels en te dink
Die twaalfde padwyser vir 2024: “Om met dankbaarheid te leef vir elke stukkie brood op die tafel, asook vir elke nuwe dag wat die Here aan my gee om vir Hom te leef.”
Hierdie padwyser laat ons fokus om bewustelik dankbaar te leef. Alles wat ons het, is nie deur ons eie toedoen nie, maar ’n gawe van God. Ons kan vreugde vind in die lewe en dit geniet. Ons kan positief wees en positief praat oor wat rondom ons gebeur. Ons hoef nie te kla nie. Ons kan eerder dankie sê. Ons kan bid oor die dinge wat swaar is, terwyl ons dankbaar is oor dit wat ons het.
Die Here gee elke dag vir ons nuwe geleenthede. Laat ons die beste gebruik maak van elke geleentheid soos Efesiërs 5:16 ons herinner.

Gebed
Here, dankie! Dankie! Alles wat ek het, is ’n gawe van U af. Ek wil dankbaar leef en van elke geleentheid gebruik maak om U te dien. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram