Markus 16:6-7
”“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”“

Om oor te gesels en te dink
Die engel ontmoet die vroue by die graf en sê vir hulle dat Jesus opgestaan het, soos wat Hy voorspel het. Hy is nie meer daar nie, maar hulle kry die opdrag om nou getuies te wees van hierdie goeie nuus.
Hulle moet dit vir Jesus se dissipels gaan vertel, maar in besonder vir Petrus. Petrus word genoem om aan te toon dat Jesus nie sy rug op hom gekeer het nie, al het Petrus Hom verloën. Jesus was nog nie klaar met Petrus nie.
Verder kry hulle die belofte dat Jesus hulle sal vooruitgaan en hulle weer in Galilea ontmoet.
Ons kan met Petrus identifiseer. Ons kan dink dat ons nie meer Jesus se liefde waardig is nie. Tog hou Jesus dit nie teen Petrus nie en sluit hom steeds in. Jesus se liefde is groter as ons tekortkominge.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U altyd kans sien om weer met ons ‘n pad te stap, soos met Petrus. Dankie dat U opgestaan het en U liefde só kom wys het. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram