Markus 11:15-17
“Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy omgegooi. En Hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het Hy die mense geleer en vir hulle gesê: “Staan daar nie geskrywe: ‘My huis sal ‘n huis van gebed vir al die nasies wees’ nie? Maar julle het dit ‘n rowersnes gemaak.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus tree vir God se eer op. Die geldwisselaars het die mense uitgebuit deur die wisselkoers baie hoog te maak en die handelaars het buitensporige pryse gevra. Dit was vir die mense moeilik om vrylik te kom aanbid. Jesus spreek hulle aan en sê dat hulle mense keer om God te aanbid.
Jesus fokus op gebed en dat dit belangrik is dat ons God sal aanbid. Jesus verduidelik verder in Markus 11:22-25 dat gebed oor die regte gesindheid gaan. Ons moet God in gebed vertrou want by Hom is alles moontlik.
Kom ons maak erns met ons gebedslewe voor God. Hy ken ons harte en weet wat ons nodig het. Mag jy in hierdie Heilige Week Jesus opnuut ontdek en leef.

Gebed
Here, dankie dat ek kan bid. Ek dink aan die lydingspad wat U gestap het. Ek vertrou U en stap agter U aan. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram