1 Petrus 2:18-20
Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God.

Om oor te gesels en te dink:
Hierdie teks praat van huisslawe in ‘n spesifieke konteks waar hulle nie noodwendig hul eie geloof kon kies nie. Dit is nie ‘n teks wat ons moet gebruik om uitbuiting te regverdig nie. Tog besef ons dat met beperkte omstandighede, soos die van die huisslawe, kan ons optrede ‘n getuienis wees. ‘n Getuienis van ons geloof en ‘n spieël van God se liefde vir die wêreld. Laat ons dus elke dag doelbewus handel in liefde, ongeag ons omstandighede.

Gebed:
Here, help ons om in liefde te handel, selfs in die moeilikste omstandighede, sodat ons ‘n getuienis kan wees van u liefde. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram