3 Augustus 2022

Nehemia 4:15-16, 21
“Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het, en ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en boë en harnasse gereed gehou. 21 Ons het met die werk aangegaan.

Om oor te gesels en dink
Nehemia-hulle is onder druk van hulle vyande wat hulle probeer belaglik maak. Die vyande het drastiese planne probeer maak om die bouwerk te stop. Nehemia het van die planne gehoor en besluit om hulle te bewapen om steeds te kan voortgaan met die werk. Hulle het biddend gewerk en werkend gebid.
Ons as gelowiges is ook soms in moeilike situasies van konflik. Soos Nehemia moet ons die Here vertrou om steeds aan te gaan. Ons moet biddend werk en werkend bid. Ons moet die Here voor oë hou en fokus op dit wat Hy wil hê ons moet doen. Laat ons nie fokus op die konflik nie, maar eerder op die werk van God van ons vra. Laat ons die stukkie muur wat ons moet bou, bou.
Gee die konflik oor aan die Here en bid vir kalmte en wysheid om reg op te tree.

Gebed
Here, soms raak die stryd moeilik om te doen wat U wil hê ek moet doen. Gee my die moed om steeds op U te fokus en te doen wat U van my vra. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram