Dinsdag 20 Julie

Genade maak jou dankbaar

1 Timoteus 1:12-13
12Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel, 13al het ek Hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. 14Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus.

Om oor te gesels en dink:

  • Genade beteken om ook genade met jouself te kan hê en die genade te kan ontvang. Paulus is dankbaar dat hy bruikbaar kan wees ten spyte van sy verlede en alles wat hy gedoen het. God se genade was groter as dit wat hy gedoen het.
  • Hy erken dat hy dit onwetend gedoen het, tog is God se genade groter. Die Here het hom steeds oorlaai met genade, geloof en liefde.
  • Ons sukkel soms om God se genade te aanvaar omdat ons dink dat ons verlede of hede ons diskwalifiseer vir God se genade. Hierdie teks herinner ons dat God se genade soveel meer is as wat ons ooit kan dink of verdien.
  • God se genade maak ons dankbaar. Wanneer ek genade ontvang het, kan ek dit ook genade met ander hê.

Hoe laat dit jou oor genade dink as jy hoor dat genade met jouself moet hê en die Here se genade moet ontvang?
Deel met die Here wat se verskil Sy genade in jou lewe gemaak het. Waarvoor is jy dankbaar?

Gebed
Hemelse Vader, U wat altyd genadig is, ek kom aanbid U. Dankie dat U genade altyd meer is as wat kan dink. Dankie dat U my oorlaai met genade, geloof en liefde. Mag ek vandag weer U genade spesiaal ontvang, sodat ek dit kan deel met iemand.
Dankie dat U genadig en goed is.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram