Dinsdag, 1 Junie

Laat daar skeiding kom tussen die waters. En dit is goed

Jesaja 43:14-21
14 Die hoë God van Israel wat jou red, die Here, het gesê: Ek stuur iemand om teen Babel te gaan veg, sodat julle gered kan word. Ek laat die Galdeërs wat daar woon, vlug. Hulle vlug in die skepe waarmee hulle so gespog het. 15 Ek is die Here, jou hoë God. Ek het Israel gemaak. Ek is julle Koning. 16 Dit is die Here wat hier praat. Ek het destyds ’n pad deur die see gemaak. Ek het ’n deurgang deur die bruisende water gemaak. 17 Ek het perde en oorlogswaens, ’n hele leërmag, vernietig. Hulle het tot ’n val gekom. Hulle sal nooit weer daar opstaan nie. Dit is verby met hulle soos ’n lamp wat doodgeblaas is. 18 Die Here sê: Moenie vassteek by die verlede nie. Moenie net dink aan die dinge wat verby is nie. 19 Let op! Ek gaan iets nuuts laat gebeur. Dit het alreeds begin. Kom julle dit nie agter nie? Ek maak deur die woestyn ’n pad vir my volk om terug te kom. Ek laat riviere deur verlate plekke loop. 20 Die jakkalse en die volstruise, al die wilde diere in die veld sal daarvoor vir My kom dankie sê. Ek het water in die woestyn gegee vir hulle om te drink. Ek het riviere deur eensame gedeeltes laat loop sodat die volk wat Ek vir My gekies het, daaruit kan drink. 21 Hulle is die volk wat Ek vir My bymekaargemaak het om My te loof en te prys..

Om oor te gesels of te dink:

  • Vandag se gedeelte herinner ons aan ‘n tyd toe God se volk in die woestyn vasgekeer was tussen die see en die oorlogswaens van die Egiptenare. Hy herinner hulle hieraan wanneer hulle weer deur vyande omring word en moeilikheid in die oog staar. Voel dit dalk vir jou asof jy huidiglik deur vyande omring word of moeilikheid in die oog staar? Hoe sou jy jou vyand beskryf of jou moeilikheid verduidelik?
  • God herinner dat Hy die waters geskei het toe die volk nodig gehad het om op droë grond deur te stap. Hy herinner selfs dat Hy die waters bo en onder geskei het toe Hy die wêreld geskep het. Hy herinner dat Hy kan water bring in woestyn gebiede waar daar niks water is nie en dat Hy in beheer is. Wat het jy tans nodig? Het jy nodig dat God vir jou ‘n pad maak deur jou groot diep see? Het jy nodig dat God vir jou iets nuut skep uit die chaos na bo en onder? Of het jy nodig dat God water bring waar droog droë woestyn wêreld in jou binneste is? Wat is jou diepste behoefte? Deel dit met die Here?
  • Hoe kan “Laat daar skeiding kom tussen die waters” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal U lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram