Dinsdag 12 Julie 2022

Jesaja 61:1
“Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is”

Om oor te gesels of dink:
Jesaja bemoedig die volk wat uit ballingskap terug gekeer het en moedeloos is. Die woord vir “moedeloos” beteken letterlik die “gebrokenes van hart” – om oorweldig te voel deur een of ander lewenskrisis. Dit mag voel of God ons verlaat het in die hierdie tye. Ons almal het al gebroke harte en situasies beleef en dit lyk verskillend vir elkeen. Ons weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. Ons woorde is min.
Tog is God nie verleë as ons deur ’n krisis gaan nie. Hy verstaan ons. Die Psalms help ons. Psalm 34:19 sê: “God is naby die gebrokenes” en Psalm 147:3 sê: “Hy genees die gebrokenes van hart_”
Jy kan vandag jou gebroke hart of iemand naby aan jou wat moedeloos is, na die Here toe bring. Hy verstaan en hoor jou.

Gebed
Here God, dankie dat U my opbeur, dat U my gebroke hart ken en heel maak. Mag ek vandag U sorg en liefde ervaar. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram