Dinsdag, 13 Julie

Leef in Waarheid – Of dien die leuenaar

Markus 13:21-23
21“As iemand in daardie tyd vir julle sê: ‘Kyk, hier is die Christus!’ of: ‘Kyk, daar is Hy!’ moet julle dit nie glo nie. 22Daar sal vals christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, die uitverkorenes te mislei. 23Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle vooruit gesê.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Die teksgedeelte kom vandag om ons te herinner dat die wêreld gaan kom met disinformasie en valshede en dit vir ons aanbied as die waarheid. Ons verwag ook gewoonlik die groot leuens, die opmerkings wat so direk in kontras met die Goeie Nuus en Waarheid van Christus staan. Maar die wêreld kom met leuens wat so vervleg is met waarheid dat dit naby genoeg klink aan waarheid dat ons dit aanvaar. Ons aanvaar dit omdat ons die Woord nie goed genoeg ken nie en ons nie diep genoeg geanker is in ons verhouding met die Waarheid, Christus self nie.
  • Kan jy dink aan halwe waarhede wat die wêreld as waarheid probeer voorlê? Kan jy dink aan geleenthede waar die wêreld of mense vir jou iets voorgehou het as waarheid, en jy net nie seker was nie? Indien hierdie tipe disinformasie na jou te kom, reageer jy uit vrees en emosie, of uit geloof en vrede? Deel jou hart met die Here aangaande die verskeidenheid van vals waarhede.
  • As gelowiges kan en moet ons besluit waarmee ons, onsself besig hou. Besluit vandag waarop jy meestal wil fokus. Die Waarheid, of verskillende vorms van valshede? Hoe lyk hierdie besluit prakties in jou lewe? Deel met die Here hoe jy elke dag meer gaan fokus op die Waarheid.
  • ‘n Tweede keuse wat ons moet maak as gelowiges is om nie valshede te versprei en by te dra tot ander se spanning, angs en vrees nie. Indien dit ‘n keuse is wat jy wil maak, besluit nou hoe jy nie valshede gaan versterk en versprei nie. Deel met die Here hoe jy prakties gaan optree as jy met valshede gekonfronteer word.

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram