Dinsdag 14 Februarie 2023

Kolossense 4:2
“Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar”

Om oor te gesels en te dink
Om te volhard in gebed is belangrik. Die Boodskap vertaal dit as: “Bid gereeld en gedissiplineerd. Sê ook vir God dankie vir alles wat Hy vir julle doen.
‭‭’n Belangrike komponent van ons gebed moet dankbaarheid wees. Ons fokus so op dit wat ons kort of nie het nie, dat ons nie altyd dankie sê vir wat ons het of wat die Here vir ons doen nie. Kan ons dit waaroor ons kla en bid, positief in dankbaarheid verklaar.
Kan ons in plaas van om te kla oor die verkeer werk toe, dankie sê vir werk en ‘n kar om daar uit te kom? Laat ons fokus op God wees en wie Hy is en doen.
*Waarvoor kan jy vandag dankie sê?
*Vir wie kan jy dankie sê wat ‘n verskil in jou lewe maak?

Gebed
Here, dankie vir vandag! Dankie dat ek kan bid en met U enigetyd praat. Dankie vir wie U is. Mag ek vandag in dankbaarheid leef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram