Dinsdag 18 Oktober 2022

Romeine 12:2
“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

Om oor te gesels en dink
Paulus gee praktiese raad om as lewende offers te leef: moenie te tuis raak in hierdie wéreld nie, maar laat toe dat God ons denke verander. Dit bly ’n voortdurende proses en keuse dat ons die Heilige Gees toelaat om ons denke van binne te verander. Ons moet fokus op dit wat vir God goed, aaneemlik en volmaak is. Dit kan beteken dat ons opofferings moet maak en ons eie wil neerlê om aan God gehoorsaam te wees.
Hierdie lewe van oorgawe maak ons anders as die wêreld om ons. Dalk moet jy vandag ‘n moeilike besluit neem, maar wat jy weet die regte besluit is. Vertrou die Here daarmee. Vra Hom om voortdurend jou denke te vernuwe sodat Sy wil sal geskied.

Gebed
Here, kom verander my. Ek wil graag U wil doen. Help my om te onderskei wat vir U goed, aanneemlik en volmaak is. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram