Dinsdag 21 Junie 2022

Matteus 13:13
Om hierdie rede praat Ek met hulle in gelykenisse: omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie luister en verstaan nie.

Om oor te gesels of te dink:

  • Mense wat dink hulle weet alles, is gewoonlik die mense wat nie bewus is daarvan dat hulle nie alles weet nie. Ons is soms baie blind vir ons eie blindekolle en tekortkominge. Wanneer ons meer inligting kry, meer bewus word, ontdek ons wat ons voorheen nie geweet het nie.
  • Kan jy dink aan ‘n tyd waar jy nie bewus was van jou eie blindekol of tekortkominge nie? Probeer dink aan iets groot wat groot konsekwensies gehad het. Wat het jy nie geweet nie? Hoe het dit gevoel? Hoe het dit jou beïnvloed? Wat het dit tot gevolg gehad? Hoe het dit die mense om jou beïnvloed? Hoe het dit jou geloofslewe beïnvloed?
  • Hoe het dit jou gehelp toe jy bewus geword het van jou blindekol of tekortkoming? Was dit ‘n lekker of aangename proses? Hoe het dit gevoel? Hoe het die jou beïnvloed? Wat het dit tot gevolg gehad? Hoe het dit die mense om jou beïnvloed? Hoe het dit jou geloofslewe beïnvloed? Was daar groei in jou, jou geloofslewe? Wat is jou gewaarwording
  • Ons weet nie wat ons nie weet nie. Is dit dalk nodig dat jy die mense in jou lewe vra waarvan moet jy bewus word? Is dit tyd dat jy die Here vra om jou bewus te maak van iets waarvan jy nie bewus is nie? Wat staan in jou pad?

Gebed:
Here, ek is bewus dat daar soveel is waarvan ek nie bewus is nie. Ek weet nie wat ek nie weet nie. Help my Here, om vandag iets meer te leer wat U weet ek moet weet.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram