Dinsdag 21 September

Matteus 10:16(-25)
16“Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe.

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

  • In hoofstuk 1 van Klaagliedere klink dit asof daar ‘n vrou aan die woord is. Ons vroue word geken vir ons sagtheid, ons omgee, ons sorg en ons deernis. Mooi eienskappe. Hierdie eienskappe is nie net beperk tot vroue nie, ons manne het hulle ook. Maar ons verloor HOOP wanneer daar misbruik gemaak word van hierdie mooi eienskappe, wanneer mense ons te na kom en ons sleg behandel.
  • In die Matteus gedeelte herinner Jesus ons dat ons uitgestuur word soos skape tussen wolwe. Skape is vreedsaam en weerloos. Wolwe verslind. Dit is ‘n akkurate prentjie van hoe dit soms voel as mens die Here dien en die wêreld jou goeie hart uitmekaar ruk.
  • Voel jy tans of het jy al gevoel dat mense jou te na kom omdat jy ‘n sagte hart het, omgee, sorg en deernis het? Jesus herinner ons dat dit met ons gebeur omdat dit ook met Hom gebeur het. Hy weet hoe dit voel. Deel jou hart met die Here.
  • Wanneer ons seergekry het, is dit natuurlik om te wil kies om net so hard soos die wêreld om ons te word. Om ook ‘n wolf te wil wees. Staan jy voor so ‘n keuse? Praat met die Here. Sou die Here wou hê jy moet soos die wolwe word, of steeds soos een van Sy skape wees? Indien dit jou help, kan jy skryf. Maar skryf jou brief uit God se perspektief. Wat sou Sy antwoord aan jou wees as Hy nou vir jou, Sy geliefde, ‘n brief moes skryf in antwoord.
  • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy jou sagte, hart herstel wat omgee, sorg en deernis het met ander? Maak jou hart leeg by die Here.

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram