Dinsdag 22 Desember

Psalm 103:1-5

_1Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. 2Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. 3Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, 4wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, 5wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk._

Om oor te gesels:

– Wat het die Here vir jou in die afgelope jaar gedoen?

– Hoe het God vir jou gesorg en liefde bewys?

– Het jy al getuig van God se voorsienigheid? Vir wie sal jy vandag vertel van God se liefde?

Prakties

Maak ‘n Dankie Houer vir die volgende jaar. Maak seker daar is ‘n skryfding naby en papiertjies. Begin dan vandag deur neer te skryf waarvoor jy dankie wil sê. Maak seker julle beskryf ‘n bietjie meer oor die dag en omstandighede waarvoor jy dankie sê, sodat julle volgende jaar kan onthou waarvan julle gepraat het.

Gebed:

Here van my lewe,

Dankie, vir alles wat U reeds lewe lank vir my gee. U gee werklik in oorvloed. U het my omring met mense wat altyd na my kyk. U het my familie en vriende gegee wat my elke dag in woord en daad liefhet. Dankie vir mense wat my oplig en my help om my oë weer op U te laat fokus.

Dankie ook, Here, dat U my veilig bewaar het. U beskerm my teen die dinge wat lyk asof dit by ander spook. U help my om beter keuses te maak en gee my raadgewers om my te help met die moeilike besluite van die lewe. U praat op soveel maniere met my sodat ek altyd weet dat U naby is.

En Here, ek is so dankbaar dat ek diegene rondom my veilig en geliefd hou. Ek hoop dat u my die vermoë gee om elke dag vir hulle te wys hoeveel dit saak maak. Ek hoop dat u my die vermoë gee om aan hulle dieselfde liefde te gee as wat hulle aan my bewys het.

Ek is uiters dankbaar vir al u seëninge in my lewe, Here. Dankie dat ek daarvan bewus mag wees. U is goed. U voorsien. Dankie Here.

Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram