Dinsdag, 22 Junie

Soek Geregtigheid – Ons sal weet wat dit is.

Spreuke 28:5
5Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie; dié wat na die wil van die Here vra, het ‘n goeie begrip van alles.

Om oor te gesels of te dink:

  • Geregtigheid is om die regte ding te wil doen. Dit is ‘n tema wat nogal nou gekoppel is met ons as gelowiges. Dié wat die Here volg wil die regte ding doen. Maar meer as dit, die wat die Here volg, WEET wat die regte ding is om te doen. Ons smag daarna.
  • Wat vra die Here vir ons om te doen? Wat is die regte dinge om te doen? As iemand wat nog nooit die Here gedien het nie, vir jou sou vra, wat hulle moet doen, wat sou jy hulle antwoord? Deel jou hart met die Here.
  • Is dit altyd maklik om die regte dinge te doen vir die Here? Is daar soms ‘n prys daaraan gekoppel? Wat is die prys? As jy die regte dinge doen, gaan jy beloon word daarvoor? Deel jou hart met die Here?
  • Waarom dink jy sal jy weet wat die regte ding is om te doen, om na God te soek? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram