Dinsdag 24 November

2 Petrus 3:17&18

My liewe broers en susters, ek het julle nou behoorlik gewaarsku teen die mense wat die goeie nuus verdraai. Nou weet julle vooruit wat alles op julle wag. Pas op vir hulle! Moenie deur hulle sondes en skewe leringe meegesleur word nie. Staan sterk in julle geloof. Leef net elke dag nog meer uit die liefdevolle goedheid wat ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus, vir julle gee. En moet nooit ophou om meer en meer oor Hom te leer nie. Aan ons Here behoort al die heerlikheid, nou en vir altyd. (Uit Die Boodskap)

Bekering vra dat ons ‘n basis sal bou vir ons geloof

 • Richard Rohr sê dat ons geestelike lewe uit 2 fases bestaan. Die eerste van die 2 fase is die “vestiging van kennis”.
 • As ons tot geloof kom begin ons ‘n nuwe lewe. Dis nodig dat ons die riglyne van so ‘n lewe leer ken.
 • Mens kan nie ‘n spel speel as jy nie die reëls ken nie.
 • Ons eerste taak is om God se wil in die Bybel te leer.
 • Dit gebeur by byeenkomste van gelowiges.
 • Dit gebeur by kategese en eredienste.
 • Dit gebeur in persoonlike stiltetyd en bybelstudie.
 • Kennis van God se wil in Sy woord lê die grondslag vir ‘n gelowige lewe.
 • Ons moet ‘n “houer van kennis en insig” bou wat ons geloof sal kan opvang sodat ons kan groei in geloof.
 • Hierdie kennis van God sê verwagtinge en riglyne skep ‘n plek (houer) waar ek as gelowige veilig kan wees.
 • My reis as gelowige moet ‘n fondament hê waarop ek kan voortbou, nl. Kennis.

Om oor te na dink:

 • Lees en ken jy jou Bybel?
 • Wanneer laas het jy rerig bybelstudie gedoen?
 • Kan jy jou geloof verduidelik met Bybel aanhalings as mense jou daarom uitvra?
 • Ons kan nie as gelowiges leef sonder om die riglyne van geloof te ken nie.
 • Ons eerste opdrag as gelowige is om ‘n spasie te skep (houer) van kennis waarbinne ons kan leef.

Gebed

 • Dankie Heer dat ek in U kan glo.
 • Help my Here met die wil en deursettingsvermoë om U woord en wil te bestudeer.
 • Help my Here met wysheid om vir U te leef.
  Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram