Dinsdag 27 April

Lukas 2:15-20 (DB)

15 Nadat die engele teruggekeer het na die hemel toe, het die skaapwagters opgewonde vir mekaar gesê: “Waarvoor wag ons nog? Kom ons gaan dadelik Betlehem toe. Kom ons gaan soek Hom van wie die Here ons pas vertel het.” 16 Hulle het toe haastig soontoe gegaan. Daar het hulle vir Maria en Josef gekry, en die Kindjie wat in die krip lê. Die skaapwagters kon hulle oë nie glo nie.

Sedert die begin van alle tye, het God geweet dat Hy nog vir Jesus sal moet stuur om ons te kom verlos. Om dit te weet — asook die uiteindelike doel van Jesus se lewe op aarde — moet die feit dat God vir Jesus gekies het om in die huis van Maria en Josef die timmerman groot te word, ons in ons spore stuit. 

God kon vir Jesus in ‘n priesterlike huishouding soos die profeet Samuel of Johannes die Doper geplaas het. Jesus kon in die huishouding van ‘n Fariseër, soos die apostel Paulus, grootgeword het. In plaas daarvan het God vir Jesus in ‘n huishouding van ‘n vakman geplaas, wat werk gedoen het wat waarskynlik baie lyk soos die werk wat ek en jy vandag doen.

Die Bybelgeleerde, Dr. Ken Campbell, het uitgewys dat die Griekse woord tektōn in die meeste van die Bybelvertalings as “timmerman” in Markus 6:3, meer akkuraat vertaal kan word as “bouer”, iemand wat met klip, hout en somtyds metaal gewerk het om nuwe goed te skep. Volgens Dr. Campbell, het Jesus en Josef waarskynlik ‘n klein familiebesigheid bestuur, deur die onderhandeling van ‘n bod, verkryging van voorraad en afhandeling van projekte om so tot die gesin se lewenskostes by te dra.

Klink dit bekend? Dit behoort. In die eerste eeu was dit waarskynlik deel van die Joodse kultuur om ‘n ambagsman en vakman, soos Jesus en Josef te wees. Hulle werk was moontlik baie soos ons eie werk. 

Hierdie waarheid gee baie waardigheid en betekenis aan die werk wat ek en jy doen om die skepping elke dag te herrangskik. Indien jy ooit twyfel of jou werk saak maak en of jou roeping betekenisvol is, onthou dan van Kersfees. Onthou dat daardie babatjie sou grootword en sy moue oprol om ons aan die goedheid van werk te herinner.

Julle wil tog die Here tevrede stel en nie mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle julle werk doen. Paulus.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram