Dinsdag 27 September 2022

Lukas 18:10-12
“Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was ‘n Fariseër en die ander een ‘n tollenaar. Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: ‘O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week en ek gee ‘n tiende van my hele inkomste.’”

Om oor te gesels en dink
Soos jy bid, so glo jy. Ons hoor dit ook in hierdie Farisieër se gebed. Sy gebed fokus op sy eie goeie werke. Dit laat ons aflei dat hy moontlik dink dat sy eie goeie werke die rede is dat sy saak met God reg is (of nie). Ons glo dat dit slegs genade is wat ons nie net red nie, maar maak dat ons verhouding met God reggestel kan wees.

Glo jy dit regtig? Kan jy dit in jou eie gebede hoor? Bid jy oor ‘n God wat genadig is? Luister vandag doelbewus na hoe jy bid. Reflekteer vir ‘n oomblik daaroor en probeer doelbewus woorde en taal kies wat getuig van ‘n genadige God.

Gebed
Here, ek glo dat U genadig is. Ek glo dit met my hele hart, siel, verstand en al my krag. Ek dank U vir U genade. Ek hou my hande oop as teken dat ek dit net kan ontvang. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram