Dinsdag 3 Augustus

Filippense 1:2
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Nie alleen is die boek Filippense se hooftema vreugde nie, maar Paulus fokus ook op vrede.
Paulus begin sy brief aan die Filippense met hierdie vredesgroet wat ons so maklik oor lees en dink ons ken. Die twee woorde, genade en vrede, is albei aksies wat God doen en daarom bid Paulus dit vir hulle toe. Hy bid dat God vir hulle goed sal wees (genade betoon) en dat hulle God se vrede sal ervaar wat net Hy kan gee. Dit is alleen moontlik deur ons Vader en Here Jesus Christus.

Ons moet onsself oop stel om God se genade en goedheid raak te sien en te ervaar. Ons moet bewustelik kies om die goeie raak te sien. Waar ervaar jy God se genade? Wat herinner jou aan Sy goedheid?

Net so kan ons elke dag bid vir God se vrede in ons lewens. Hierdie vrede wat God gee laat ons in die regte verhouding met Hom leef en ook met ander mense. Wanneer ons hierdie vrede ervaar, kan mense rondom ons dit ook ervaar. Paulus sê hierdie vrede wat ons ervaar, gaan alle verstand te bowe. Ons kan dit altyd verklaar nie. Waar ervaar jy God se vrede?

Kom ons bid vandag vir onsself en vir die mense om ons hierdie seën toe dat ons God se genade en vrede mag ervaar.

Gebed
Here Jesus, ek kom bid vandag U genade en vrede toe vir elkeen met wie ek te doen het vandag. Mag ek U goedheid en vrede deel en ook so dit self vandag ervaar. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram