Dinsdag 30 Mei 2023

Handelinge 8:29-31
Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan loop saam met daardie wa.” Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: “Verstaan u wat u lees?” Die Etiopiër antwoord: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?” Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit.

Om oor te gesels en te dink
Dit is besonders dat die Etiopiër uit ‘n boekrol van Jesaja lees. Hy is uiteraard nie ‘n Jood nie, maar nuuskierig oor hierdié God en Sy mense. Fillippus vra of hy verstaan wat hy lees. Dit is ‘n fantastiese wyse om deel van ‘n moontlike gesprek te word. ‘n Vraag. Waar kan jy ‘n eenvoudige vraag vandag vra, wat dalk mag lei na ‘n moontlike gesprek?

En met wie kan jy iets van jou interpretasie van die Bybel deel? Dit wat jy verstaan van wat jy lees. Deur te gesels en met iemand te deel hoe ons die Bybel verstaan, is deel van getuienis – ‘n eenvoudige gesprek. En in die luister na ander se inerpetasie van die Bybel groei en leer ons ook.

Gebed
Here, dankie dat ek in my huistaal die Bybel kan lees. Dankie ook vir die ruimtes en Geloofsfamilie waarvan ek deel is wat saam met my soek na U, na U beweging in die wêreld en ook hoe ons U Woord interpreteer.  Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram