Dinsdag 5 Januarie

Matteus 5:17-26
17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry.
20 Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”
(Mat. 5:17, 20)

Om oor te gesels:
Jesus is besig met Sy Bergrede en sê vir almal wat na Hom luister dat Hy nie die wet en die profete (Ou Testament) kom ongeldig maak het nie, maar dat Hy juis vir hulle kom wys het wat die bedoeling en volle betekenis daarvan was. Die mense van daardie tyd het gedink dat as jy doen wat die wet sê sonder dat jou hart daarin is, kan dit as getrouheid aan die Here beskou word.

Jesus haal uit die wet aan en praat dan oor versoening. Ons moet in vrede met mekaar leef. As jy weet iemand het iets teen jou, moet jy eers gaan vrede maak. Koester die verhouding. (Mat 5:23-24)
Dit is verseker moeilik, maar op hierdie manier help ons die koninkryk van God kom.

  • Is daar iemand met wie jy vandag vrede moet maak? Of liefdevol mee moet praat?

Gebed
Here, dit is moeilik om die regte ding te doen. Partymaal wil ek liewer net doen soos wat ek dink, en dink dis genoeg, maar help my om U koninkryk te laat kom. Help my om in vrede te leef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram