Dinsdag 7 Desember

Jesaja9:6
Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.

Om oor te gesels en dink:
Hoe dink jy lyk God se koninkryk?
En God se reg en geregtigheid?

Dink jy dit is iets wat eers eendag gaan gebeur? Ons verstaan is dat Jesus Christus ons Koning is en dat sy heerskappy reeds in die wêreld sigbaar is. As te ware word ons in Adventstyds elke jaar hieraan herinner en op ‘n manier uitgenooi om deel te hê en werk aan dié Koninkryk. Hierdie week dink ons veral oor God se Koninkryk wat ‘n koninkryk van vrede is. Wat is jou rol in hierdie vrede op aarde?

Neem ‘n oomblik van stilte.

Gebed
Maar ons kan…
ons kan U meer volmaak liefhê,
deur die smaak van brood wat vlees geword het,
deur die smaak van wyn wat bloed geword het,
deur die lofsang op ons lippe wat verder strek as ons gewone redenasies,
deur die gebooie wat nie vir ons ‘n las nie, maar ‘n vreugde is,
deur u passie vir ons naaste te beliggaam,
deur u weë van geregtigheid, vrede en barmhartigheid te volg,
deur die wêreld, en alles wat U gemaak het, te waardeer,
en deur selfversorging, wat U as ons Skepper ken, toe te pas.
Gedeelte uit Prayers for a Privileged People, Walter Brueggemann, vertaal.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram