Dinsdag 9 Februarie

Klaagliedere 3:24-27
24 Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. 25 Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; 26 dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here; 27 dit is goed vir ‘n mens om sy las in sy jeug te dra.

Om oor te gesels:
Jeremia verklaar die Here se goedheid wat elke dag nuut is en daarom kan hy sê die Here is sy lewe en daarom leef hy met hoop.
Drie keer word die woord “goed” herhaal. Nie net is die Here goed nie, dit is goed om op die hulp van die Here te wag en dit is goed om jou las in jou jeug te dra.
Ons kan nie met hoop leef as ons nie na die wil van die Here vra nie. Hy is die Hoopgewer. Daarom kan ons geduldig wag, selfs al gaan dit moeilik. Dit is goed om van jongs af met hierdie lewenshouding te leef.

  • Leef jy met hoop dat die Here goed is?
  • Hoe kan ons vandag hierdie hoop met iemand deel?

Gebed
Here, U is my lewe. Dankie dat U altyd goed is en dat ek my hoop in U kan stel. Mag ek vandag uit hierdie hoop leef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram