Donderdag 10 Februarie

Johannes 1:44-46
“Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef.” Maar Natanael sê vir hom: “Kan daar uit Nasaret iets goeds kom?” “Kom kyk,” het Filippus hom geantwoord.”

Om oor te gesels en dink:
Filippus is een van die dissipels wat Jesus volg en hy is ‘n uitnemende getuie. Hy kan nie anders om te vertel dat hy Jesus ontmoet nie. Sy geloof het as’t ware uitgelek en hy kon dit nie vir homself hou nie. Ons kan by Filippus leer want party maal is ons geloof ons bes bewaarde geheim. Ons praat met niemand oor ons geloof nie.
Selfs nadat Natanael twyfel of dit wat Filippus sê waar kan wees, nooi hy hom om self te kom kyk. Hy probeer hom nie oortuig nie, maar neem hom na Jesus toe om self te gaan kyk.
Ons kan steeds vandag mense vertel en hulle nooi om na Jesus te gaan.
Sien jy kans om vandag jou geloof met iemand te deel deur vir iemand diensbaar te wees.
Soos Fransikus van Assisi gesê het: Getuig orals en net as dit nodig is, gebruik woorde. Selfs met die kleinste gebaar kan jy vandag iemand se lewe aanraak.

Gebed
Here, help my om geloof te laat uitlek en oorspoel in die mense om my. Mag ek vandag vir iemand iets doen wat van U liefde getuig. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram