Donderdag, 10 Junie

Die mens is goed – geskep om tot seën.

Genesis 12:1-3
Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 2Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën wees. 3Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”

Om oor te gesels of te dink:

  • God het met Sy mense ‘n verbond gevestig van die begin af. Die verbond was dat Hy vir hulle ‘n God sal wees as hulle vir Hom ‘n nasie sou wees. God sou hierdie volk ‘n groot nasie maak en vir hulle seën. God het Sy mense geseën sodat hulle ook vir ander tot seën kan wees. Hoe dink jy lyk hierdie seën? Hoe sou jy seën beskryf? Wat sou seën alles inhou? Watter voorbeelde sien jy daarvan in die Bybel?
  • Wanneer die Here ons die geleentheid gee om tot seën vir ander te kan wees is dit ‘n voorreg en genade. Hoe voel dit as iemand jou nie wil toelaat om hulle te seën nie? Is dit vir jou maklik of moeilik om iemand anders se seën te ontvang? Is dit maklik of moeilik vir jou om iemand ander te seën? Wat is die verskil? Waarom? Deel jou hart met die Here.
  • Is dit vir jou maklik of moeilik om aan die mens te dink as goed? Is dit vir jou moeilik of maklik om aan die tipe verhouding te dink wat ‘n Goeie God met so ‘n mens sou hê? Waarom? Deel jou hart met die Here?

Gebed:
Liewe Heer,
Ek weet nie wie of wat vandag my pad sal kruis nie. Maar ek weet wel dat U my rots en my vesting is. U is my skild en my sterk toring. Help my om myself vandag aan U te anker. Leer my hoe om sterk in U te staan en vandag net U manier te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my eie gevoelens nie. Help my om alles wat oor my pad kom, te omhels as ‘n geleentheid om U handewerk te sien en as ‘n geleentheid om ander na U te wys. Dankie dat U my liefhet en niks ooit U liefde van my kan wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en tekort skiet, fluister U, U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my daaraan dat U genade elke oggend nuut is. Dit verbaas my regtig, Here. Dankie dat U vandag met my ontmoet het. Sou U my môre weer wakker maak met dieselfde lieflike fluistering van U liefde? Ek kan nie wag om weer met U te ontmoet nie.
In Jesus se naam,
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram