Donderdag 15 April

Johannes 21:20-25

21 Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: “Here, en wat van hom?” 22 Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” (Joh 21:21-22)

Om oor te gesels
Hierdie gedeelte spreek ons elkeen aan omdat ons daarmee kan identifiseer. Petrus het pas bely dat hy Jesus lief het en Hom sal volg, dan kyk Petrus rond en vra vir Jesus uit oor Johannes, die skrywer van die evangelie: “Here, en wat van hom?”

Ons vergelyk so maklik en wil weet hoekom die Here nie met ander werk soos met ons nie of nie met ons werk soos ander nie. Ons wil baie keer vra: “maar wat van….?” Ons is nuuskierig oor ander mense. Ons is soms bekommerd oor ander mense se navolging in plaas daarvan om self net getrou en lojaal Jesus te volg.

Jesus antwoord Petrus direk met die woorde dat dit nie sy saak is nie en dat hy hom nie daaroor hoef te bekommer nie. Jesus herhaal dan die opdrag: “Volg jy My!” (Joh 21:19).

  • Met wie vergelyk jy jouself? Hoe belemmer dit jou geloofspad?
  • Wat hoor jy as Jesus vir jou sê: “Volg jy My!”?

Gebed
Here Jesus, ek wil ook soms vergelyk en my daaroor bekommer. Help my om op U te fokus en U te volg. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram