Donderdag 15 Desember 2022

Lukas 1:30-31
“Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee.”

Om oor te gesels en dink
Maria ontvang hierdie nuus met die opdrag om nie bang te wees nie. Verseker sou sy bang gewees het, sy het dit immers nie verwag nie. Tog kies God haar uit. God se seën bring nie vanselfsprekend onmiddelike voorspoed, beroemdheid of guns onder mense mee nie. Die voorreg wat sy kry om die moeder van Jesus te word, sou vir haar baie pyn veroorsaak. Haar vriende sou haar spot, haar verloofde sou haar byna-byna in die steek laat en haar Seun sou uiteindelik verwerp en doodgemaak word. En tog sou haar Seun die wêreld se enigste hoop wees. Dáárom word sy deur die eeue beskou as ’n vrou wat deur God begenadig is. Haar gehoorsaamheid het tot ons verlossing gelei.
As jou seëning dalk droefheid meebring, dink weer aan Maria en wag dan geduldig op God. Hou vas aan die woorde: “Moenie bang wees nie!”

Gebed
Here, ek voel soms bang. Dis nie altyd maklik om U te volg nie, maar ek hou aan U belofte vas dat ek nie bang moet wees nie omdat U genade aan my bewys. Help my om U genade vandag te ontvang. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram