Donderdag 21 Oktober

Lukas 8:1-3
1Jesus het daarna deur al die dorpe en klein plekkies gestap waar mense gebly het, en vir hulle die goeie nuus vertel dat God se nuwe wêreld hier is. Die twaalf dissipels het oral saam met Hom gegaan. 2’n Klompie vroue wat deur Jesus van bose geeste vrygemaak is en ’n paar ander wat deur Hom gesond gemaak is, het ook saam met hulle van plek tot plek gestap. Een van hierdie vroue se naam was Maria. (Sy is ook Magdalena genoem omdat sy van die dorp Magdala afkomstig was.) Jesus het sewe duiwels uit haar verdryf. 3Johanna, die vrou van Gusa, een van die belangrike amptenare in Herodes se paleis, was ook onder hulle. So ook Susanna en ’n klompie ander vroue. Met hulle eie geld het hierdie vroue vir Jesus en sy dissipels kos gekoop en ook gesorg dat hulle slaapplek het.

Om oor te gesels of te dink:

  • Ons gaan hierdie week na dink oor hoe Jesus die voorbeeld is van vrygewigheid.
  • Ons beweeg vandag aan na Lukas. Ons kry hier ‘n geleentheid om te sien hoe die evangelie verkondig word. Dit word verkondig deur Jesus, Sy dissipels en ander normale mense (onder andere baie vroue wie se lewens deur Jesus verander is). Die vroue kon maklik net gesê het hulle sal vir Jesus en die dissipels sorg deur self gasvry te wees en te leef soos volgelinge leef. Maar meer as dit, het hulle finansieel bygedra om die evangelie uit te dra. Hulle het gesorg dat die dissipels en Jesus versorg is, sodat hulle die evangelie verder kan uitdra.
  • Is jou lewe deur Jesus verander? Het jy ‘n ervaring gehad met die lewende Here? Deel met die Here hoe jou lewe voor jou ontmoeting met God was en na die tyd.
  • Hoe dra jy by tot die evangelie? Hoe help jy om die evangelie te verkondig? Wat gebruik jy as verskonings om nie by te dra daartoe nie? Deel met die Here hoe jy ook as volgeling die evangelie kan help uitdra.

Gebed:
Is daar geleenthede waar jy kan ondersteun en dien (ook finansieel) om die evangelie te verkondig? Vra dat die Here jou geleenthede wys en verantwoordelik saai.
Is daar redes waarom jy nie wil gee nie? Praat met die Here oor waarom dit vir jou moeilik is. Vra dat die Here jou help met vertroue en ‘n vrygewige hart.
Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram