Donderdag 22 Julie

Genade wag vir jou

Lukas 15:17-24
“17Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. 18Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’ 20En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. “Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 21Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ 22Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier.

Om oor te gesels en dink:

  • Hierdie bekende gelykenis wys vir ons die genadige Vaderhart van God. Anders as ons mense wat sukkel om te vergewe, wrokke hou en ander te na kom, wag God soos ‘n pa vir ons met oop arms.
  • Skuld oor ons verlede of huidige situatie weerhou ons soms om na God toe te gaan. Ons maak onsself wys dat ons nie God se genade verdien nie. Ons het nie altyd genade met onsself nie. Ons dink ons moet dit verdien.
  • Maar juis wys hierdie gelykenis dat ons dit nie hoef te verdien nie. Wanneer ons besef dat ons nie sonder God kan wees, is Hy altyd daar.
  • Soos die pa wat op die uitkyk is vir sy seun, hom innig jammer kry en na hom toe hardloop, ontmoet die Vader ons altyd en is ons altyd welkom. Hy berei ‘n fees voor.
  • Die Vader is bly oor elkeen wat terugkeer, ongeag waar ons was of wie ons was.

Leef jouself in hierdie gelykenis in en deel jou hart met die Here. Sê vir Hom dankie dat Hy jou met oop arms ontvang.

Gebed
Hemelse Vader, dankie dat U altyd op die uitkyk vir my is. Dit oorweldig my soms om te dink dat U genade vir my het. Ek voel dat ek dit nie verdien nie. Dankie dat U genade en liefde dit moontlik maak. Dankie dat ek altyd welkom is en saam met U kan fees vier.
Mag ek vandag U genade raak sien.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram