Donderdag 23 Februarie 2023

Matteus 11:25-29
25Daardie tyd het Jesus gesê: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. 26Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. 27“My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak. 28“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

rou VRAE:

  • Die lewe was nog altyd bedrywig. Dit is ‘n gejaag om elke dag te oorleef. Jesus praat steeds vandag met ons. Hoe lyk jou program? Waarmee is jou dag gevul? As jy jou afgelope week sou neem en ‘n inhoud opname sou maak, wat sou jou program van jou verklap? Indien iemand jou nie geken het nie, wat sou hulle van jou program van jou leer?
  • Waarom lyk jou program soos hy lyk? Waarom hou jy jouself met al hierdie dinge besig? Wat sou dit van jou prioriteite sê? Wat sou dit van jou geloof sê? Wat sou dit van jou vertroue in die Here sê?
  • Voel jy meer bekwaam, aanvaarbaar, waardevol as jy ‘n lang lysie het om te doen? Kyk jy hoeveel goed jy op ‘n dag kan doen? Of is dit die goed wat jy doen wat werklik tel? Is dit wat jy doen, doelbewus gekies, intensioneel en waardevol? Deel jou met die Here.
  • Is daar vir jou ‘n verskil tussen die hoeveelheid goed wat jy doen, en die goed wat jy doen wat waardevol is? Wat is die verskil?

rou OEFENING:

  • Watter aktiwiteite bring vir jou werklik rus?
  • Wat kan jy vandag doen om vir jou ware rus in te bou in jou dag?

rou Gebed:
Here, vandag voel soos ’n groot ophou doen dag. Daar is te veel om te doen en te min van my om alles te doen. Vir my oorweldig wees, gee my vrede. Vir my oormoeg wees, gee my rus. Vir my bitter wees, gee my liefde. En vir my frustrasies met nie genoeg wees nie, omhels my.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram