Donderdag 24 Augustus 2023

Romeine 12:18
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

VRAE:

  • In hierdie gedeelte vra Paulus nie net dat vrede die voorkeur in huishoudings en families kry nie, maar dat lede van daardie huishoudings en families sal poog om vrede te soek in elke situasie. Dit beteken dat mense soms moet kies vir die verhoudings, vir vrede en harmonie, selfs al beteken dit dat ons soms verskillende maniere het van dink oor sake. Dit vra van elke persoon om die ander se perspektief te sien, hulle harte sag genoeg te hou om self hulle eie opinie te verander en die vrede so te bewaar.
  • Hoe kan jy probeer om die perspektiewe van ander raak te sien? Hoe kan jy jouself in ander se skoene plaas? Waarom is dit vir jou maklik of moeilik? Deel jou hart met die Here.
  • Watter kompromieë kan jy maak ter wille van die verhouding? Wat gaan dit jou kos? Wat gaan dit jou baat? Hoe gaan julle verhoudings lyk, indien jy kies om ‘n middeweg te vind?
  • Hoe kan gebed jou help om versoening te vind in tye wanneer julle nie met mekaar saamstem nie? Hoe kan dit julle help indien julle saambid?
    GEBED:
    Here, help ons familie en huishouding om brue te bou. Here help ons asb. om meer waarde te plaas op ons verhoudings, as ons ego se voorkeur om reg te wees. Here, help my om die geduld te hê om gemeenskaplike grond te vind in die verskillende maniere waarop ons enige iets benader. Here, help my selfs om die verskillende perspektiewe te vier. Here, mag U vrede wat alle verstand te bowe gaan heer is my lewe, huishouding en familie.
    Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram