Donderdag 24 Desember

1 Johannes 1:1-4
67Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: 68“Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want Hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 69’n Sterk Verlosser het Hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. 70So het die Here dit reeds van oudsher belowe deur die mond van sy heilige profete: 71om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters; 72om Hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. 73Met ‘n eed het Hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham dat Hy sou gee dat ons, 74gered uit die hand van vyande, Hom onbevrees kan dien 75in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. 76“En jy, kindjie, ‘n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, 77om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, 78danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, 79om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede.”

Om oor te gesels:

  • Hoe dink jy het Sagaria gevoel toe hy die belofte van ‘n kind ontvang het? Het die Here al ooit vir jou ‘n belofte in jou hart gegee wat vir jou amper onmoontlik voel? Hoe verskil of stem jou reaksie op die belofte met die van Sagaria?
  • Sagaria se reaksie was lofprysing toe sy belofte vervul is? Hoe sou jy reageer as God die belofte aan jou nakom?
  • Sagaria het ‘n gebed oor sy kind gebid. Watter gebede bid jy oor die vervulling van beloftes in jou lewe?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=-el5p7V2z7k
Deel met mekaar waarvoor julle bid vir julleself en julle gesin. Deel met mekaar waarvoor julle die Here vertrou. Bid dan elkeen vir die person regs van jou. Julle kan selfs die gebede skryf en vir mekaar gee.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie Here dat ek nie te vuil is vir U om skoon te maak nie. Dankie Here dat ek nie te stukkend is vir U om te genees nie. Dankie Here dat ek nie te ver is vir U om by my te wees nie. Dankie Here dat ek nie te sondig is om te vergewe nie. Dankie Here dat ek nie te waardeloos is om lief gehê te word nie.
Ek is so jammer here dat ek kla in my onstandighede eerder as wat ek vashou aan U beloftes. Vergewe asb my ongeloof en gebrek aan vertroue. Ek weet U het ‘n wonderlike plan vir my lewe. Dankie vir die oorvloed seëninge wat U reeds vir my gegee het. Dankie Here vir die manier waarop U reeds besig is om U beloftes te vervul.
Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram