Donderdag, 27 Mei

God is Here

2 Samuel 22:32-34
Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is ‘n rots? 33 God omgord my met krag; Hy maak my pad voorspoedig. 34 Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok; op hoë plekke laat Hy my stewig staan.

Om oor te gesels:

  • In hierdie gedeelte erken Dawid dat God sy Here is. Dit beteken God is die Heerser van sy lewe. Hy erken God is in beheer en dat Hy afhanklik is van God vir voorsiening, beskerming en leiding. Is God jou Here? Hoe voel dit om so afhanklik van God te wees? Hoe sou jou verklaring wees as jy soos Dawid nou ‘n lied sou skryf van God as jou Here?
  • As God jou Here is, beteken dit dat jy sy onderdaan is, dat jy afhanklik is, dat jy dienend Hom volg. Dawid se lewe het grotendeels dit gereflekteer. Hoe reflekteer jou lewe dat jy God se dienaar is? Sou ander die getuienis daarvan kon sien? Dink na daaroor en vra selfs vir ander hoe hulle getuienis van jou afhanklikheid van die Here in jou lewe raaksien.
  • As jy dink oor God as Here van jou lewe, waarvoor is jy alles dankbaar? Maak ‘n lys daarvan.

Gebed:
My liefdevolle, liefdevolle, Here
Sommige dae voel te moeilik. Ek is seer, sukkel, veg vrees en bekommernis om elke draai. Maar te midde van alles het U my nie gelos om vir myself te sorg nie. Vergewe my dat ek twyfel dat U daar is. Vergewe my dat ek gedink het U het my vergeet. Vergewe my dat ek glo dat ek op die een of ander manier die beter manier ken. U is volkome betroubaar. U is almagtig. U is in staat. U is Here oor elke situasie, al lyk dit hoe moeilik. U is Geneesheer en sal nooit die hartseer wat ek vandag dra, verniet laat dra nie. Enigiets is by U moontlik. Ek bid nie net vir my eie hartseer nie, maar ook vir diegene wat vandag treur. Ek vra U diegene wat huil en treur vandag sal omring. Ek bid vir die vrede van U teenwoordigheid om ons gedagtes te bedek. Herinner ons dat die vyand ons nooit uit U hande kan steel nie. U is goed.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram