Donderdag 28 Januarie

Psalm 30:6

6 Maar Hy is lewenslank goed vir ons. Kyk maar: ons het deur die nag gehuil. Maar vanmôre lag ons van vreugde. Dis net die Here wat so iets laat gebeur. (Die Boodskap).

Hoe ervaar ons “Swaarkry as ‘n weg na vrede”?

Swaarkry is baie maal ‘n plek waar ons ernstig na God soek. Die vraag na wat ek van God verwag in my swaarkry gaan bepaal of ek vrede gaan vind by God.
As jy van God verwag om alle swaar weg te vat dan gaan jou soeke na vrede tevergeefs wees. Ons sien dat selfs Christus se gebed in Getsemane om die swaar van die kruisiging weg te vat nie beantwoord is nie. God is nie ‘n towenaar wat net telkens swaar paaie vir ons gelyk maak nie…
As jy egter vir God bid om jou by te staan in jou swaar, dan sal jy vrede kry. Soos ‘n kers wat elke tree deur die donker vir jou genoeg lig gee om deur die donker te gaan, sonder om die donker weg te vat, so is God in ons swaarkry. Jou vrede lê in die wete dat Hy jou genoeg gee om aan te gaan tot die swaarkry weer beter is.
Volgens Ps 30 “met jou deur die nag van trane gaan” sodat jy in die oggend weer kan glimlag.

Om oor te dink:

  • God gee aan ons vrede ook, en veral, in ons swaarkry tye.
  • God se doel is nie dat ons swaar telkens verdwyn nie, maar dat ons onsself en God leer ken deur ons swaar tye.

Gebed
Dankie Heer dat U ons nooit alleen laat. Dankie dat selfs die swaar van die wêreld nie genoeg is om U van ons te verwyder. Kom en bring U vrede in ons o Heer, veral in ons swaarkry tye.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram