Donderdag 3 Desember

Matteus 1:1-17 en Lukas 3:23-38 (fokusteks Matteus 1:1)
Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham

Om oor te gesels:

  • Matteus neem Jesus se geslagsregister terug tot by Abraham. Lukas neem Jesus se geslagsregister terug tot by Adam die seun van God. Waarom is hierdie geslagsregisters so belangrik?
  • Kyk bietjie na julle eie geslagsregister? Wie het voor julle gekom? Watter nalatenskap het hulle vir julle gelos as dit kom by geloof? Wat leer julle van die geslagte voor julle?
  • Hoe het Jesus die geskiedenis kom verander? Hoe het Jesus mense se lewens kom verander?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=6nW7lyO6jHA
God is deel van mense se stories en families. Teken julle eie familie boom. Praat met mekaar of teken dalk: Waar is God sigbaar in julle familie se storie?

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil vir U dankie sê vir elke lid van my familie. Dankie vir elke kosbare kind en elke besonderse volwassene.
U ken elkeen van ons harte, ons sterkpunte en ons swakhede. U weet van elke detail van ons lewens.
My gebed vanoggend Here is dat U elkeen van ons familielede nader aan U sal trek. Wys vir hulle wie U is. Here, laat elkeen van ons familielede hulle behoefte aan U sal ontdek. Here, ek vra dat U hulle harte sal aanvuur en vir hulle ‘n passie vir U sal laat kweek. Laat U Gees vir hulle ‘n hunkering na U sal wakker maak. Mag elkeen van ons familie U eerste najaag met hulle hele lewens.
Mag hulle U soek in elke oomblik vandat hulle wakker word tot hulle gaan slaap. Mag hulle U stem en wil in hulle gedagtes en harte vind. Mag hulle U raaksien oral waar hulle gaan en oral waar hulle kyk.
Here, ek bid ook vir elke familielid wat tans ver van U af leef. Here, waar hulle seermaak, mense te na kom, ons seermaak of ver van U af leef, vra ek dat U daar sal ingryp en hulle harte sal verander.
Here, indien dit nodig is, gebruik my om U liefde nie net vir die wêreld nie, maar ook vir ons familie uit te leef. Here, gebruik my soos U nodig het.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram