Donderdag 30 September

Johannes 15:5, 7-8
“Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan My verbonde bly en Ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. As julle aan My verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my dissipels is.”

Om oor te gesels en dink:
Die plek waar ’n wingerd geplant is, speel ’n belangrike rol in die tipe vrug wat dit lewer. Rotsagtige omgewings lewer beter vrug. Ons mag dink dat die grond sonder klippe moet wees, sodat die beter sal groei. ’n Wingerd groei waar dit geplant is. Die wingerd kan nie kies waar dit geplant is nie, maar oorleef in moeilike omstandighede.
Vir ons as gelowiges is dit ook so. Ons beleef dit nie in die oomblik so nie, maar ons kan steeds groei ten spyte van moeilike omstandighede. Ons kan ook voel ons is op die verkeerde plek geplant. Tog is ons op die regte plek. Jesus is die druiwestok en ons die lote. Ons is aan Hom vas en Hy is by ons, al voel ons dat dinge moeilik is.
Wanneer ons in hierdie intieme verhouding met Hom leef, kan ons Hom vra en daardeur die Vader verheerlik.

  • Wat sal jy vandag vir die Here wil vra?

Gebed
Here, soms voel my omstandighede of ek nie kan vrug dra nie. Help my om steeds aan U vas te hou, want sonder U kan ek niks doen nie. Ek kom gee myself opnuut aan U. Mag ek vandag die Vader verheerlik in alles wat ek doen. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram