Johannes 6:66-69
Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?” Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is.”“

Om oor te gesels en te dink
Die vierde padwyser vir 2024 is: “Om ’n voltydse student te wees van die Here en sy Woord, en om myself gedurig te omring met wyse mense.”
Ons doen nie genoeg moeite om studente van die Bybel te wees nie. Ons dink omdat ons nie die Bybel soos iemand anders ken nie, ons nie eers probeer nie. Ons kan nie in ’n verhouding met Jesus wees as ons nie tyd saam in Sy Woord spandeer nie.
Jesus vra vir sy dissipels of hulle nie ook wil gaan nadat ’n groot skare van 8000 Hom verlaat het nie. Petrus antwoord dat Jesus die enigste een is wat woorde wat ewige lewe gee, gee. Hy kon dit sê omdat hy Jesus geken het.

  • Wil jy nie meer moeite doen om tyd in die Woord te spandeer nie?
  • Kies ’n kort Bybelboek en lees dit gereeld deur.
  • Memoriseer van die Bybelverse en pas dit in jou lewe toe.
  • Spandeer tyd saam met ander wyse gelowiges wat jou op die pad kan help.

Gebed
Here, U Woord gee lewe. Ek wil hierdie jaar my verdiep in U Woord. Help my om dit te doen sodat ander mense U in my kan sien. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram