Donderdag 4 Mei 2023

Markus 16:8
“Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.”

Om oor te gesels en te dink
Loer gerus na Dinsdag en gister se dagstukkie in verband met die voetnota oor hierdie vers. Hierdie teks trek ons op ‘n wyse in wat ons frustreer en dring om deel te neem aan hierdie ‘oop’ einde. Hoe kan die volgende gedeelte van die Goeie Nuus in vandag se tyd lyk, met jou as deelnemer van dié Opstandingsverhaal? Met jou verhaal wat eintlik deel is van hierdie ‘oop einde’?

Neem ‘n oomblik om ‘n sin of twee te verwoord wat soos volg kan klink: Ek verkondig of leef die opstanding van Jesus wanneer ek… (vul met jou eie gedagtes in).

Gebed
Here, ek is deel van U groot verhaal. U Goeie Nuus is nie net vir my eie belewenis van opstanding en lewe bedoel nie, maar ek is geroep om hierdie verhaal van lewe te leef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram