Donderdag 4 November

2 Timoteus 3:2-5 en 14-15
Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.

14 Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was 15 en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus.
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Soms beleef ons dat mense ook ondankbaar teenoor ons is, meer nog ons kan self gefrustreerd wees as ons hoor hoe mense ondankbaar is teenoor God. Hierdie teks vra eintlik op ‘n manier met wie assosieer ons? Met watter geselsies by die werk/braaivleisvuur hou ons, onsself besig?

Neem ‘n oomblik van stilte.

  • Praat jy saam wanneer mense hul lys van ondanbaarhede noem?
  • Kan jy jou eie selfsug in gesprekke hoor?
  • Hoe kan jou lewe as volgeling van Christus jou in dié gesrpekke lei?

Gebed
Here, rig en lei my gesprekke vandag. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram