Donderdag 8 April

Johannes 11:25

25 Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; 26en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” (Joh. 11:25)

Om oor te gesels
Ons is mense wat leef uit die Opstanding! God het vir ons nuwe lewe kom skenk en dit verander hoe ons lewe. Die Opstanding is nie iets wat net eendag gaan gebeur nie, dit is ’n daaglikse proses. Ons kies elke dag om Jesus te volg en agter Hom aan te stap.

Wanneer Jesus Lasarus uit die dood opwek, sê Hy vir Marta: “Ek is die Opstanding en die Lewe… Glo jy dit?” Sy antwoord dat sy weet die opstanding gaan plaasvind, maar Jesus herinner haar dat Hyself die Opstanding en die Lewe is. Dit vra ‘n reaksie: glo jy dit?

Die realiteit van die opstanding lei tot nuwe lewe!

  • Dink na oor wat dit beteken dat Jesus vir jou opgestaan het.
  • Hoe leef ek anders met die wete dat Jesus vir my nuwe lewe gee.
  • Wat nooi Jesus my uit om te doen?

Gebed
Dankie Jesus! U wat die Opstanding en die Lewe is. Dankie vir nuwe lewe en nuwe moontlikhede. Mag ek vandag U liefde opnuut beleef. Amen.

The message of Easter is that God’s new world has been unveiled in Jesus Christ and that you’re now invited to belong to it. NT Wright

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram