Donderdag 9 Junie 2022

2 Petrus 1:7
die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.

Om oor te gesels of dink
Die grootste toets vir ons geloof bly liefde. Soos ons gister gesien het, werk die geloofsgids wat Petrus van praat in konsentriese sirkels. Dit begin by ons en kring uit. Maar soos dit verder uitkring, word dit ook moeiliker. Dit is nie altyd maklik om lief te hê nie. Soms is dit vir ons makliker om mense wat ver is, lief te hê en nie naby mense soos familie en vriende nie. Tog roep die Here ons op om die pad van liefde te stap. Wie is dit vir jy moet begin dien met liefde?
Soos my liefde toe neem, kan ek ook vir ander mense lief wees, selfs mense wat ek nou dink nie moontlik is om lief te hê nie.
Watter verhouding moet jy tyd spandeer sodat jou geloof kan groei?

Gebed
Here, dis nie altyd maklik om lief te hê nie. Maar ek besef dat U my vra om te groei in geloof en aan my verhoudings te werk. Help my om juis U liefde vir my te deel met die mense om my. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram