Donderdag 9 November 2023

Matteus 14:28-29
Toe sê Petrus vir Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom.” “Kom!” sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom.

Om oor te gesels en te dink
Petrus word gewoonlik bewonder omdat hy ook op die water geloop het. Maar eintlik versoek hy Jesus, net soos wat die duiwel Jesus in die woestyn versoek het. Die woorde “as U…” is dieselfde woorde as in Mattues 4:1-11.
Petrus sien Jesus nie in die storm raak nie en daag Jesus uit. Jesus gee vir hom wat hy vra. Petrus klim uit die skuit en begin op die water loop.
Terwyl Petrus op die water loop het hy dalk begin besef wat besig is om te gebeur.
Ons is baie keer ook soos Petrus. Ons sien nie die Here in ons storm raak nie en wil Hom eerder versoek of toets. Ons kry dan ook soos Petrus wat ons vra. Jesus raas nie met Petrus toe hy dit vra nie. Jesus laat toe dat hy self ontdek wat besig is om te gebeur. Ons vra baie maal ook: “Here, as dit regtig U is…”

Gebed
Here Jesus, ek is ook soos Petrus. Ek vra ook sonder dat ek besef wat ek vra. Help my om U te herken waar U in my lewe besig is. Amen.


Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram