Dinsdag 18 April 2023

Handelinge 2:22
“Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self.

Om oor te gesels en te dink
Petrus herinner die Joodse gehoor wat voor hom is dat Jesus kragtige dade, wonders gedoen het. Dat van hulle daarvan gehoor het en dalk van hulle dit self gesien het. Hierdié tekens het gewys wie Jesus is – Hom bekendgestel, soos Petrus hier sê. Het hulle besef wie Jesus regtig is? Petrus sê hulle weet dit self!

En as jy dit self weet – getuig! Lewe dat ander kan sien dat jy weet wie Jesus is en wat Jesus kom doen het en steeds doen.

Gebed
Here, ek weet wat U hier op aarde kom doen het. En ek glo dat U steeds vandag nog hier aan die werk is en vir ons lewe gee. Ek sing vanadag van ‘n
Nuwe toekoms
Ek is in U hand met die wete
U is aan my kant in oorwinning
Sal ek vir altyd triomfeer
Nuwe lewe
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram