Maandag 19 Julie

Genade bring vrymoedigheid

Hebreërs 4:14-16
14Terwyl ons dan nou ’n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. 15Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. 16Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.

Om oor te gesels en dink:

  • Ons dink na oor genade. Dit is ’n woord wat ons almal ken, maar nie altyd ervaar nie. Ons dink dat genade vir iemand anders bedoel is.
  • Hebreërs herinner ons dat Jesus genade moontlik gemaak het. Jesus, die Seun van God, het mens geword vir ons sodat ons toegang tot God kon kry. Verder sê die teks dat Jesus ons verstaan en medelye met ons swakhede het. Hy ken ons elkeen deur en deur.
  • Selfs wanneer ons versoekings ervaar, kan ons weet dat Jesus dit verstaan. Dit diskwalifiseer ons nie van God se genade nie.

Daarom die uitnodiging: Kom ons gaan met vrymoedigheid na God se genadetroon want daar is barmhartigheid en genade. God sal ons op die regte tyd red, want Sy genade is groot.

  • Hoe laat dit jou voel dat God se genade ook vir jou is?
  • Neem vrymoedigheid en deel jou hart met God. Weet dat Jesus jou hart ken.

Gebed
Genadige Vader, dankie dat U goed is. Dankie dat U genadig is. Dankie dat barmhartig is. Dankie dat U liefde is.
Dankie dat ek nou tot U genadetroon kan kom en in U teenwoordigheid kan wees.
Mag ek vandag U genade ervaar en leef in die wete dat U by my is.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram