Maandag 19 Oktober

Matteus 5:1-12

1 Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, 2 en Hy het hulle geleer en gesê: 3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Wat is die geseënde lewe? Hoe kry ek deel daaraan? Wie kan dit vir my moontlik maak? Hoe kan ek werklik #blessed wees?

Ons is nie die eerste mense wat hierdie vrae vra nie. Trouens, hierdie vrae bestaan al van die sondeval af in Genesis 3. In Jesus se tyd het mense ook die vrae gevra, en verskillende groepe mense het verskillende antwoorde hierop gehad.
Jesus praat hier, onder andere, met mense wat geglo het om die wet te onderhou sal jou geseënd maak, ander mense het geglo geld en goed maak jou #blessed, ander het weer geglo dat jy moet veg vir wat reg is dan sal jy geseënd wees. Jesus maak al hierdie mense bymekaar, en leer hulle wat dit beteken om regtig geseënd te wees.

In vandag se fokusvers sê Jesus dat jy geseënd is as jy soos die persoon in die foto laag voor Hom buig en by Hom kom bedel vir wat jy nodig het. As jy nederig kan erken dat jy nood het, dat jy nie jouself kan help nie, en dat jy Hom vra vir wat nodig is.
Trots staan natuurlik in ons pad; dit is moeilik om hierdie erkenning te maak en hierdie houding aan te neem. Ons is gewoond daaraan dat ons vaardighede, geld en planne vir ons die deurslag sal gee. Jesus maak dit duidelik dat die geseënde lewe anders is as wat ons dink, en ook dat Hy die een is wat dit vir ons gee. Kyk net wat sal ons kry as ons weet hoe afhanklik ons is van Hom!

Om oor te dink

  • Wat het jy vandag van God nodig, wat net Hy vir jou kan gee?
  • Is jy te trots om te erken dat jy iets van God nodig het?
  • Hoe lyk die Koninkryk van die Hemel?

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram