Filippense 4:4
Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” (‭Afr 1983)‬‬
Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!” (Afr 1953)

Om oor te gesels en dink:
Wat gee jou vreugde? Ons verwar baie keer die woord, vreugde, met gelukkig. Daar kan baie dinge wees wat jou gelukkig maak, maar nie noodwendig vreugde gee nie.

Paulus praat 14x keer van vreugde in die sy brief aan die Filippense. In Fil 4:4 word die woord, vreugde, vertaal as “wees bly” of “verbly.”

Paulus bedoel nie om gelukkig te wees in moeilike omstandighede nie, maar om vreugde te vind. Sy omstandighede is swaar en moeilik. Hy is in die tronk, in haglikste omstandighede. Hy weet nie of hy die tronk sal oorleef nie en tog praat hy van vreugde. Hy vind vreugde in sy moeilike omstandighede. Want die tweede deel van die vers en opdrag in Fil 4:4 is: in die Here. Paulus vind sy vreugde in sy identiteit in die Here, ongeag waar hy hom bevind.

Ons dink dat ons omstandighede ons vreugde moet bepaal, maar vreugde is ten spyte van hartseer en pyn, wel geloof en hoop te kan hê. Ons hoop is in Jesus Christus gevestig en Paulus herinner ons hieraan.

Hoe sal dit lyk as jy vandag jou vreugde in die Here vind? Waaroor kan jy jou verbly?Waarvoor kan jy dankie sê? Wat kan jy met iemand deel?

Gebed
Hemelse Vader, U is die God van vreugde!
Mag ek vandag U vreugde in my omstandighede ervaar. Mag ek vashou aan die wete dat ek aan U behoort. Ek het U lief.
Amen.

The opposite of joy is not sadness. It’s hopelessness. (Timothy Keller)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram