Maandag 21 Februarie

Lukas 12:13-15
Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” Toe sê Hy vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ‘n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.”

Om oor te gesels en dink:
Gierigheid kan maak dat ons juis nie op God se Koninkryk fokus nie. Ons vergeet soms dat ons besittings, geld, sekuriteit of oorlewing nie die belangrikste is nie. Baie keer rig hierdie ingesteldheid van gierigheid ons juis weg van wat belangrik is – ons verhouding met God, mense en onsself.

Neem ‘n oomblik van stilte.
Wat is dit wat jy sukkel om nie van afhanklikheid te wees nie? Hoekom? Hoe kan jy hierdie week minder daarop fokus en meer op God se Koninkryk?

God wil jou in sy Koninkryk gebruik. Daarvoor moet ons minder op onsself fokus en ons gierige ingesteldheid om eers vir onsself uit te kyk. Dit is iets om te oefen – mag hierdie week vir jou daardie oefenruimte bied.

Gebed
Here, dit is moeilik om nie eerste vir myself en my mense uit te kyk nie. Help my om raak te sien hoe U my in U Koninkryk die week wil gebruik. Heilige Gees, rig my hart en Gedagtes op U.
Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram