Maandag 22 November

Psalm 100
Dien die Here met blydskap
1’n Dankpsalm.
Juig tot eer van die Here, almal op aarde!
2Dien die Here met blydskap!
Kom voor Hom met gejubel!
3Erken dat die Here God is:
Hy het ons gemaak en ons is Syne,
ons is sy volk, sy eie kudde.
4Gaan sy poorte binne met dankliedere,
sy tempel met lofsange,
dank Hom, prys sy Naam,
5want die Here is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie,
sy trou duur van geslag tot geslag.

Om oor te gesels en dink:
Ons dink saam na oor dankbaarheid en daar is verskeie Psalms wat as dankpsalms bekend staan. Psalm 100 is een van die bekendstes. Hoe lyk ons dankie sê?
Is dit dankie sê met ’n kommapunt; Ek wil dankie sê, maar daar is dinge wat moeilik is om oor te praat of wat my dankbaarheid beïnvloed.
Is dit dankie sê met ’n vraagteken? Ek wonder waaroor en waarvoor ek kan dankie sê, want dit gaan swaar.
Is dit dankie sê met ’n uitroepteken! Ek kan nie anders as om vandag vir die Here dankie te sê en wil dit as’t ware uitroep.
Ons beleef verskillende seisoene van dankbaarheid in ons lewens. Die belangrikste is dat ons steeds na die Here toe kom om dit met Hom te deel. Psalm 100:2 moedig ons aan om die Here te bly dien.
Bring vandag jou dankpsalm na die Here toe.

Gebed
Here, my Here, ek kom vandag na U toe met my dankpsalm. Dit is nie altyd net vrolik nie. Dankie dat ek steeds U kan raaksien in my en om my. Mag ek vandag U goedheid raaksien en met dankbaarheid leef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram