Maandag 23 Augustus

1 Petrus 4:7 (Die Boodskap)

7 Dit is nou nie meer lank voor die wêreld soos ons dit ken tot ’n einde gaan kom nie. Onthou dit elke oomblik en dink daaroor na. Sorg dat julle weet wat aangaan sodat julle sinvol met God kan praat in gebed.

Iemand het op ’n dag vir John Wesley gevra “As jy weet dat Jesus more sou terugkeer, wat sal jy doen?”. Wesley het rustig sy dagboek uitgehaal, en vir die persoon sy beplanning vir die volgende dag gewys.
Wanneer ons weet tyd is min, is ons geneig om met baie meer fokus en helderheid te leef. Die laaste gedeelte van ’n sportwedstryd vra vir intense fokus. As jy die eerste persoon op ’n ongelukstoneel is verdwyn jou vooropgestelde planne oombliklik en jy help soos jy kan.

Petrus beskryf in hierdie gedeelte van sy brief 4 belangrike dinge wat Christene moet doen in hierdie laaste dae. Die eerste is dat ons gefokus (sinvol) moet bid.

Dit vra dat ons met selfbeheersing sal leef, dat ons ons gedagtes sal vul met dit wat goed en reg is, dat ons sal nadink oor ons roeping en ons lewensdoel, dat ons die tyd sal uitkoop en die meeste daarvan sal maak. Dit alles sal lei tot sinvolle, gefokusde gebed.
Om so te leef is anders as die lewens van nie-gelowiges wat Petrus in die gedeelte voor hierdie beskryf het.

Om oor te dink
What one believes about the future shapes how one lives today. A belief that the future is full of hopelessness, despair and futility becomes a self-fulfilling prophecy when people live today as if that future were true. On the other hand, hope in a future that is meaningful and assured produces confidence to live each day with that future in view.” (Karen Jobes)

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram